Esim - Pan Poradnik - Jak zgłaszać się po dofy?
Login:
Password:

Forgot password Register

Article


29
Pan Poradnik - Jak zgłaszać się po dofy? (Military)
Posted 5 years ago by
King Pixel    
Report


Znając życie znajdując się tutaj osoby, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę w tej "pięknej" grze zwanej e-simem, znajdują się tu również tacy, którzy wracają po dłuższej przerwie i pozapominali parę rzeczy. W tym niepotrzebnym poradniku nabijającym subskrypcje dowiemy się gdzie, jak i kiedy zgłaszać się po dofa oraz co należy przy tym zrobić.

Krok 1. Wchodzimy na ten discord
Naszym oczom po lewej stronie ukazują się kanały tekstowe oraz głosowe, nas interesuje tylko to:#ogólny - kanał do rozmów o wszystkim

#ministerstwo-obrony - na tym kanale jesteśmy powiadamiani o aktualnych rozkazach na dane bitwy oraz czasie jaki pozostał do końca rundy

#trade - kanał to handlu, reklamujesz się itd.


Krok 2. Po dołączeniu na kanał przechodzimy na kanał #weryfikacja - dajemy tam nasz link z profilem w grze. Po otrzymaniu rangi Obywatel dostaniemy możliwość do przeglądania kanału MON'u

Krok 3. Jeśli chcemy bić w danej bitwie, przechodzimy na kanał #ministerstwo-obrony i pytamy się, czy jest dof na jakąś bitwe. Po chwili, krótszej lub dłuższej dostaniemy odpowiedź od kogoś z rządu.

Krok 4. Wysyłamy nasz link prowadzący do naszego profilu oraz limity chlebków jakie mamy, możemy też poprosić o większą ilość wepek (jeśli mamy własne gifty). Na większości serwerów (permów) działa to na takiej samej zasadzie, ale zamiast chlebków dostajemy gifty, chlebki natomiast trzeba załatwić sobie samemu. Jest jeszcze jeden problem aktualnej sytuacji, ponieważ za dofa trzeba płacić 2g lub więcej (w zależności ile czego się bierze), natomiast na każdym innym serwerze, czy to perm, czy to temp, dofy są darmowe.

Krok 5. Jeśli ktoś z rządu się nami zainteresuje, wyśle nam kontrakt w którym będzie nasz "dof". Oczywiście jak wcześniej wspominałem, płacimy za niego określoną ilość golda. Kiedy zaakceptujemy kontrakt, dostaniemy supple oraz wybieramy się na "miejsce" aktualnej bitwy. Warto dodać też, że jeśli walczymy i chcemy wykorzystać w pełni nasz potencjał w formie obrażeń, zalecany jest lot do regionów, w których dostaniemy bonus lokacji. Więcej o tym bonusie i paru innych rzeczach kiedy indziej. Oprócz bonusu lokacji możemy dostać także bonus z mu (military unit, bojówka, grupa bojowa), ustawia się go na daną bitwę, a jego wielkość zależy od stopnia ulepszenia bojówki.

Krok 6. W chwili, gdy na #ministerstwo-obrony poleci slap (inaczej pingowanie, oznaczanie) z powodem t2 lub t5, oznacza to czas przed końcem rundy.
T - Time, czyli czas
1/2/3/4/itd. - czas w minutach przed końcem rundy

Zazwyczaj bije się na t2, czyli 2 minuty przed końcem rundy, chyba że ktoś z rządu zadecyduje inaczej, np. pisząc odpuszczamy (dofa zachowujemy na następną rundę i wtedy go używamy)

To tyle, taki pseudo-poradnik dotyczący dofów w e-simie. Zrobiony z myślą o nowych graczach, elo.

Dodatkowo:
Używanie dofa niezgodnie z rozkazami, czyli bicie po innej stronie niż jest napisane na kanale #ministerstwo-obrony, sprzedaż lub nieużywanie wydanego dofa może skończyć się banem na dofy - nie będziemy mieć możliwości ich dalszego przydziału.
V+S

Previous article:
#1 - Some Cute Girls (5 years ago)

Next article:
#2 - Some Cute Girls (5 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON