Esim - Azerbaycan Halkına Mektup
Login:
Password:

Forgot password Register

Article

samuelerto


Redactor

87


46
Azerbaycan Halkına Mektup (Political)
Posted 2 years ago by
samuelerto    
Report


Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerimiz,

Yazıma başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki, burada "Azerbaycanlı" diye seslendiğimiz insanlar e-sim'de Azerbaycan vatandaşlığında olanlar değil gerçek hayattaki Azerbaycan vatandaşlarını ifade etmektedir. Aramızda çözülemeyecek bir sorun olduğuna inanmadığımız için size bir şeyler açıklamak zorunda olduğumuzu hissettik ve bu makaleyi açmaya karar verdik.

Savaşın Nedeni

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde başlattığımız Gürcistan-Azerbaycan savaşı son hızıyla sürüyor. Savaş başladığında atılan shoutlar ve devamında yaşanan tartışmalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin savaşın nedenini yanlış yorumladığını üzüntüyle görmüş bulunmaktayız. Olayın başında "oyun" rekabetine uygun didişmelerimiz yer yer kızdırmalarımız olsa da biz hiçbir zaman can Azerbaycan'ı ve Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi düşman olarak görmedik. Çoğunuzun içinde bulunduğu malum askeri birlik ile aramızda yaşananların bir sonucu olarak "askeri birliğinize" saldırmayı uygun bulduk. Bunu yapmanın en uygun ve en adil yolu 2 komşu ülke olan bizim yönettiğimiz Gürcistan üzerinden birliğinizin yönettiği Azerbaycan'a saldırmaktı. Savaşın nedeni iddia edildiği üzere ermeni seviciliği hiçbir zaman olmadı ve olmayacaktır.

Neden Türkiye'ye Karşı Ermenistan Tarafında Savaşıyoruz ?

Türkiye, aylar öncesine kadar sonraları Turkish Brotherhood olarak isimlendirdiğimiz kardeş askeri birlikler tarafından yönetilmekteydi. Bu yönetim sürecinde en büyük düşmanımız bugün üyesi olduğunuz malum askeri birliğe ve diğer bölgesel düşmanlara karşı çetin savaşlar verdik ve çok şükür başarıya ulaştık. Şimdi yanında bulunduğunuz insanlar o dönem Ermenistan'ı yönetmekteydi. Bizi dışarıdan yenemeyeceklerini anladıklarında kendilerini revoke ettirip ülkede iç savaş çıkarmak istediler. Biz de o dönem onları hedeflerine ulaştırmamak için revoke ile gelemeyecekleri ülkelere göç ettik O an bizim için eTR bitti. Yine de aramızda bulunan insanların bir çoğu Türkiye karşısı vurmayıp içten içe bir gün Türkiye'ye geri dönme planları yapıyor. Bu planlara karşı çıkanların başında olanlardan biri olarak benim görüşüm ise farklı. Bizim Türkiye'de yarattığımız ekonomik güç, siyasi birlik, fabrika gücü, organizasyon gücü Türk olduğunu iddia eden hainler tarafından yıkıldı. Arkadaşlarımın Türkiye'nin güçlenmesi için harcadığı çabanın ve verdiği emeğin nasıl yıkıldığını gördüğüm için ben orada birilerinin daha emeklerinin yıkılmasını başkalarının emeklerine çökmesini istemiyorum. Bu nedenle heveslerinin kursağında kalması için TR karşısı vurmaya devam edicem.

Ermenistan ile ilgili 1 ufak not:

Kendisini büyük Azerbaycan milliyetçisi bizi ise kürtçü/ermenici gören sevgili kardeşim CAUCASIAN EAGLE ,
Şu an birliğinde bulunduğun adamın Ermenistandayken attığı bir shout'u buraya bırakıyorum. Umarım yanlış tarafta olduğunu en kısa sürede anlarsın.Bu makaleyi neden açtık?

Bu makaleyi bizzat Turkish Brotherhood'tan arkadaşlar ile görüştükten sonra kendi inisiyatifim ile açmaya karar verdim. Can Azerbaycan'ın savunmasında Azerbaycanlılar olarak gösterdiğiniz yoğun çaba beni bunu yapmaya itti. Sırbistan'ı savunurken sizler medkitler açtınız stoklarınızı erittiniz varınızı yoğunuzu kullandınız ancak şuan son derece yalnızsınız. Buna rağmen çabanız takdiri hakkediyor. Bu savaşın sonunda bizim kaybetmeyeceğimiz çok açık. Dışarıdan gelecek destekler yoğun buff ve medkit kullanımı ile Azerbaycan'ın silinmesini çok zor da olsa belki engelleyebilirsiniz ancak bu savaşı uzun süre devam ettirmek sizi güçsüz kılacak. İleride biz bu savaşı durdursak bile sizin olası bir başka saldırıya karşılık verecek gücünüz kalmayacak. İsim isim size sesleniyorum.
Sevgili Juggernaut Sevgili Ethnic Azerbaijan Sevgili DMG ve adını yazamadığım diğer Azerbaycan Türk'ü kardeşlerim,

Azerbaycan halkını tek bayrak altında, tek birlikte toplayın. B*b ve Ak*ncılar ile olan ilişiğinizi kesin. Tam bağımsız şekilde Azerbaycan'ı yönetin. Bu savaş burada son bulsun, kardeşliğimiz daim olsun.


Son bir not,

Profil fotoğraflarımızı Elçibey'ile değiştirmemize çok kızanlar oldu. Biz gerçekten Azerbaycan düşmanı olsaydık profil fotoğraflarımıza ermeni bayrağı veya paşinyanın fotoğraflarını koyabilirdik ancak bunu kendimize yediremedik. Azerbaycan'ın yönetimi sorun yaşayan gerçek bir Azerbaycan milliyetçisini profil fotoğrafımız yapmayı uygun gördük. Bundan da gurur duyuyoruz.

Bundan sonra kararınız ne olursa olsun bu bir oyun. Oyunda düşman kalabiliriz, savaşabiliriz. Buna rağmen unutulmamalıdır ki biz Ege'den Hazar'a kadar iki dovlet bir milletik.

Sağlıcakla kalın.Previous article:
Hindistan Bayrağının Anlamı (2 years ago)

Next article:
Dünya'nın her yerindeki Türklere Çağrı (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON