Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
The war continues.
Deus Imperialis
83 Level
165,410 Experience
13,400,472,001 Damage
35.65625 Economy skill
7403 Strength
Austria
Location
Turkey
Citizenship
Day 1 Birthday
Ranks
37 / 253 National by XP
36 / 253 National by DMG
454 / 2,020 Global by XP
422 / 2,020 Global by DMG
Enterprise
Political office No office
Political office Party leader
Military unit Freedom
Newspaper
Working at
Owned companies (1)

Damage:
15,041 - 22,562
Critical hit:
30,082 - 45,124
Base critical hit chance
12.5 %
Total critical hit chance
12.5 %
12.5 %
Base miss chance
12.5 %
Overall miss chance
12.5 %
12.5 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x16
  • x2
  • x64
  • x51
  • x1054
  • x126
Top achievements:
Total achievements: 142 of 262See all achievements
Friends (222)
Shouts
Moskva in Azerbaijan!
The Savior posted 1 month ago

Salam, 1 il sonra yenidən aranızdayam. Darıxmışdım <3

E*menistanı görən olub, dostlar? Xəritədə görsənmir :d
The Savior posted 4 months ago

Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan sərhəddində ermən*stana rahatlıq yoxdu, olmayacaq da. Qafqaz regionunda ya onlar qalacaq ya da biz.
The Savior posted 1 year ago

Türkiyədəki hadisələri yaxından izləyir, çiçəklənmə dövründə olan qardaş ölkəyə edilən xain saldırını qınayıram. Əziz qardaşlar bildirmək istəyieəm ki, yanınızdayam. Əlimdən gələn hər bir dəstəyi verməyə hazıram. Ölkənin ən çətin günlərində bu insanlar sahib çıxdı, bizə də qardaşlarımızın yanında olmaq düşər həm maddi həm də mənəvi.
The Savior posted 1 year ago

Erməniyə, yəni, atalarınıza sahib çıxın.
The Savior posted 1 year ago

War with Armenia has ended, because Armenia was completely conquered.


in the game today, in the morning life.
The Savior posted 1 year ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Chimera | Nexia | Luxia | esim political game
Play on