Login:
Password:

Forgot password? Register
Muted
Muted until: 02-10-2020 17:56:51
Citizen history
About:
The war continues.
Deus Imperialis
37 Level
139,950 Experience
10,947,197,488 Damage
30.90625 Economy skill
5101 Strength
Greece
Location
Azerbaijan
Citizenship
Day 1 Birthday
Ranks
5 / 45 National by XP
2 / 45 National by DMG
475 / 2,382 Global by XP
308 / 2,382 Global by DMG
Enterprise
Military unit CRY MORE
Newspaper
Owned companies (1)

Damage:
11,822 / 40,292
Critical hit:
23,644 / 80,584
Base critical chance
12.5 %
+7.85 %
+5.05 %
+7.3 %
+4.75 %
Total critical chance
37.45 %
37.45 %
Base miss chance
12.5 %
-7.06 %
Overall miss chance
5.44 %
5.44 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x14
  • x2
  • x54
  • x46
  • x1022
  • x122
Friends (231)
Top achievements:
Total achievements: 141 of 247See all achievements
Shouts
Çağırsa ellər gedərəm davaya
The Savior posted 18 days ago

Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan sərhəddində ermən*stana rahatlıq yoxdu, olmayacaq da. Qafqaz regionunda ya onlar qalacaq ya da biz.
The Savior posted 1 month ago

Türkiyədəki hadisələri yaxından izləyir, çiçəklənmə dövründə olan qardaş ölkəyə edilən xain saldırını qınayıram. Əziz qardaşlar bildirmək istəyieəm ki, yanınızdayam. Əlimdən gələn hər bir dəstəyi verməyə hazıram. Ölkənin ən çətin günlərində bu insanlar sahib çıxdı, bizə də qardaşlarımızın yanında olmaq düşər həm maddi həm də mənəvi.
The Savior posted 1 month ago

Erməniyə, yəni, atalarınıza sahib çıxın.
The Savior posted 2 months ago

War with Armenia has ended, because Armenia was completely conquered.


in the game today, in the morning life.
The Savior posted 2 months ago

War with Armenia has ended, because Armenia was completely conquered

Əməyi keçən hər kəsə təşəkkürlər!
The Savior posted 7 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on