Esim - Citizen Anymore <a href="https://info.flagcounter.com/3VZq" target="_blank"><img class="thinyImage" src="https://s11.flagcounter.com/count2/3VZq/bg_666666/txt_000000/border_CCCCCC/columns_3/maxflags_12/viewers_0/labels_1/pageviews_0/flags_0/percent_0/"></a> <br/><img class="thinyImage" src="http://i.giphy.com/3o6oztwE0YFkp9DPz2.gif">
Login:
Password:

Forgot password Register
About:

Destroyer
142 Level
498,071 Experience
29,449,890,695 Damage
11.15625 Economy skill
7868 Strength
Iran
Location
Turkey
Citizenship
Day 1 Birthday
Enterprise
Military unit PARS the Blitz
Political party Vatan ve Hurriyet Partisi
Newspaper
Working at
This citizen has been inactive for 12 days
Damage:
19,052 - 56,099
Critical hit:
38,104 - 112,198
Base critical hit chance
12.5 %
+8.29 %
+8.206 %
+8.3 %
Total critical hit chance
37.3 %
37.3 %
Base miss chance
12.5 %
-9.409 %
Overall miss chance
3.09 %
3.09 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+8.15 %
+8.39 %
+8.37 %
+8.24 %
Overall chance to avoid DMG
38.15 %
38.15 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
25.0 %
+0.0
  • x8
  • x6
  • x7
  • x2536
  • x16
  • x171
Top achievements:
Total achievements: 188 of 281 See all achievements
Friends (95)
Shouts
TR CP 100k try yolla bana finance bakanı yap beni çabuk milletimiz için yap yoksa ben genelkurmaybaşkanı olarak seni evinden alırım
Anymore posted 2 months ago

Cuma mesajı halla yollmadın Anıl , valla vurmam he.
Anymore posted 1 year ago

Sen üç milyar yedi yüz elli milyon milyar parayı ne yaptın!
Anymore posted 1 year ago

Ben Elereo. Bu mesajı, yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm Türklere gönderiyorum. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz.
Anymore posted 1 year ago

Herkese merhabalar , açılan CWyi gördükten sonra kimler için ve ne uğruna uğraştığım hakkında tekrar tekrar düşünmek zorunda kaldım. Onuruma yediremediğim için CPliği bırakmaya karar verdim. Saygılarımla...
Anymore posted 1 year ago

Anymore Turizm iş başında!
Anymore posted 1 year ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON