Esim - Citizen Psychopath <b>The god doesn't want me and the devil isn't finished</b> <br/> <br/><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oqb5B-zMVZg5MyYDerU5OghhK2V7mnne2kBq7UyspF8/edit?usp=sharing" target="_blank"><img class="thinyImage" src="https://ctrlv.cz/shots/2019/07/08/uX7Z.png"></a> <br/> <br/><img class="thinyImage" src="https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/180/427/a87.gif"> <br/> <br/><a href="https://info.flagcounter.com/9Wev" target="_blank"><img class="thinyImage" src="https://s01.flagcounter.com/count2/9Wev/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_83/viewers_0/labels_0/pageviews_0/flags_0/percent_0/"></a> <br/>
Login:
Password:

Forgot password Register
About:
The god doesn't want me and the devil isn't finished


Supreme Generalissimuss
22 Level
40,270 Experience
459,301,278 Damage
8.96875 Economy skill
3491 Strength
Georgia
Location
Czech Republic
Citizenship
Day 238 Birthday
Enterprise
Political office No office
Political office Party leader
Military unit Heart Pirates
Political party Mad Party
Newspaper
This citizen has been inactive for 1701 days
Damage:
6,590 - 9,885
Critical hit:
13,180 - 19,770
Base critical hit chance
12.5 %
Total critical hit chance
12.5 %
12.5 %
Base miss chance
12.5 %
Overall miss chance
12.5 %
12.5 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x2
  • x6
  • x5
  • x130
  • x9
Top achievements:
Total achievements: 92 of 281 See all achievements
Friends (33)
Shouts
Do league by měli přidat i možnost bít za nepřítele
Psychopath posted 4 years ago

Kdo jiný by čechům dělal ostudu když by tu pán Mluvímsámsesebou nebyl, že?
Psychopath posted 4 years ago

Funny story chtěl jsem získat rakouský občanství, tak jsem se domluvil s kamarádem, regnul se, dal level 8 a podal kandidaturu... byl jsem dokonce domluvenej i s druhým kandidátem...
Psychopath posted 4 years ago

Prodávám zbraně Q1 za 0,029g za 1, posílejte rovnou žádost o přátelství a kontrakt
Psychopath posted 5 years ago

mission pro skype
Psychopath posted 5 years ago

Ten chat co tu byl vpravo dole pro občany česka už není? jak komunikujete?
Psychopath posted 5 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON