Esim - Citizen LEGENDARY DR ALBAN <a href="https://info.flagcounter.com/weEO" target="_blank"><img class="thinyImage" src="https://s01.flagcounter.com/countxl/weEO/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_3/maxflags_12/viewers_0/labels_1/pageviews_1/flags_0/percent_0/"></a> <br/> <br/>"KOCHAM WAS, ALE NAJBARDZIEJ TO JARAĆ" <br/>The Supreme Song of <img align="absmiddle" class="smallAvatar" style="" src="https://alpha.e-sim.org:3000/avatarsAlpha/93624_small"> <a class="profileLink" style="color: #888;" href="profile.html?id=413">Bagdad Fatihi IV Murad</a> - <blockquote>Gdzie żeś ty bywał <br/>Doktor Albanie <br/>Doktor Albanie <br/>W Borhholmie, w Borhholmie mój panie <br/>W Borhholmie, w Borhholmie mój panie <br/>Cóżeś tam robił <br/>Doktor Albanie <br/>Doktor Albanie <br/>Bił Szweda, Bił Szweda mościwy panie <br/>Bił Szweda, Bił Szweda mościwy panie</blockquote>
Login:
Password:

Forgot password Register
About:


"KOCHAM WAS, ALE NAJBARDZIEJ TO JARAĆ"
The Supreme Song of Bagdad Fatihi IV Murad -
Gdzie żeś ty bywał
Doktor Albanie
Doktor Albanie
W Borhholmie, w Borhholmie mój panie
W Borhholmie, w Borhholmie mój panie
Cóżeś tam robił
Doktor Albanie
Doktor Albanie
Bił Szweda, Bił Szweda mościwy panie
Bił Szweda, Bił Szweda mościwy panie
Angelus censura
137 Level
458,732 Experience
77,422,878,724 Damage
36.421875 Economy skill
8874 Strength
Venezuela
Location
Poland
Citizenship
Day 2 Birthday
Enterprise
Military unit 23 SAS Regiment
Newspaper
Working at
This citizen has been inactive for 301 days
Damage:
19,664 - 81,945
Critical hit:
39,328 - 163,890
Base critical hit chance
12.5 %
+8.37 %
+8.08 %
+8.33 %
Total critical hit chance
37.28 %
37.28 %
Base miss chance
12.5 %
-9.464 %
Overall miss chance
3.04 %
3.04 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+8.269 %
+8.412 %
+8.441 %
Overall chance to avoid DMG
30.12 %
30.12 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
25.0 %
+0.0
  • x17
  • x11
  • x68
  • x32
  • x3461
  • x40
  • x286
Top achievements:
Total achievements: 187 of 281 See all achievements
Friends (70)
Shouts
Pozdrawiam Mame i Tate oraz Tate i Mame.
LEGENDARY DR ALBAN posted 1 year ago

Tęskniliście mordki, Piotruś zrobimy coś razem wierze <3 a tego całego Gregora Gregorowica to trzeba utkać jakoś, bo się wozi po rejonie, a nie ma dokumentów na bieganie w sandałach, rozumiesz?
LEGENDARY DR ALBAN posted 1 year ago

Dlaczego mam wrażenie że z każdym update, ta gra jest coraz bardziej upośledzona graficznie?
LEGENDARY DR ALBAN posted 1 year ago

Roran nie będziesz bezkarny, po twoim CW ja odpalam CW.
LEGENDARY DR ALBAN posted 1 year ago

NAP with PL XD? it was shoot at knee XD
LEGENDARY DR ALBAN posted 1 year ago

so hello
LEGENDARY DR ALBAN posted 1 year ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON