Login:
Password:

Forgot password? Register
Citizen history
About:
Türk Oğuz beğleri, budun, eşiding! Öze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budın, ilingin törüngün kim artadı?

Barduk yirde edgüg ol erinç: kanıng subça yügürti sönüküng tağça yattı. Beglik urı oğlın kul boldu, işilik kız oğlun küng boldı.

Akanım kağan yiti yigirmi erin taşıkmış. “Taşra yorıyur” tiyin kü eşidip balıktaki tağıkmış, tağdaki inmiş, tirilip yitmiş er bolmuş. Tengri küç birdük üçün akanım kağan süsi böri teg ermiş, yağısı koy teg ermiş.

İçre aşsız, taşra tonsız yabız, yablak budunda üze olurtım. İnim Kül Tiğin birle sözleştimiz. Akanımız, eçimiz kazganmış budın atı küsi yok bolmaasın tiyin, Türk budın içün tün udımadım; küntüz otırmadım. İnim Kül Tiğin birle, eki şad birle ölü yiti kazgandım.
Deus
36 Level
123,000 Experience
6,793,578,727 Damage
22.28125 Economy skill
4665 Strength
Japan
Location
Japan
Citizenship
Day 1 Birthday
Ranks
6 / 15 National by XP
6 / 15 National by DMG
522 / 2,051 Global by XP
462 / 2,051 Global by DMG
Enterprise
Political office Congress member of Japan
Military unit The Wolves of Valley
Party Kamikaze
Newspaper

Damage:
9,329 / 30,175
Critical hit:
18,658 / 60,350
Base critical hit chance
12.5 %
+8.34 %
+7.373 %
+7.65 %
+7.21 %
Total critical hit chance
43.07 %
40.0 %
Base miss chance
12.5 %
-7.05 %
-6.84 %
Overall miss chance
-1.39 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.047 %
+7.05 %
Overall chance to avoid DMG
19.1 %
19.1 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x12
  • x2
  • x35
  • x23
  • x740
  • x2
  • x73
Friends (102)
Top achievements:
Total achievements: 134 of 247See all achievements
Shouts
BALLI BADEMS GETS TWO HIGH IRON
Kahuna The JAPAN posted 3 months ago

Japon adamı corona mı kesecek ! peh
Kahuna The JAPAN posted 4 months ago

Gelin size Nasıl TR başkanıyken bir anda Japan Cpsi olduğumu anlatayım, bir de bunu yaparken impeach sıralamasındaki 2005lilere nasıl CPlik vermediğimi de anlatayım ama ona zaman yetmez.
Kahuna The JAPAN posted 5 months ago

Her CW dönemi bir kaç arkadaşımız (Mu da olabilir) taraf değiştirir.Ağır Toplara yaranmaya çalışır, olur da cw kazanılırsa bunların havasından geçilmez sanki kendileri cüret edip açmış gibi sevinirler kutlarlar, olur da cw kaybedilirse zaten biz sadece destek verdik derler.

Bunun dışında cw oldukça eğlenceli bir organizasyondur
Kahuna The JAPAN posted 5 months ago

Gece savaşan, sabah zaferini kutlar.

Kahuna The Nightfighter
Kahuna The JAPAN posted 5 months ago

Let them come... Wars are celebration for us.
The religion is for Arabian, the law is for Italian, The war is for Turk's.

How hungry human run for food
The Turk go for bloody war just like that.

Bring armies from both land and sea lets combat!
Truthest word is bayonet's!

What are pencil,brush,marble they are just toys!
Masterpieces are just made by bayonets!
Kahuna The JAPAN posted 5 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on