Esim - Citizen Akaju <img class="thinyImage" src="https://i.pinimg.com/originals/b9/63/f2/b963f27589ea932b9b7c9e13879a5b73.gif"> <br/> <br/><a href="https://info.flagcounter.com/9pFV" target="_blank"><img class="thinyImage" src="https://s11.flagcounter.com/count2/9pFV/bg_03DDFF/txt_000000/border_000000/columns_2/maxflags_20/viewers_Lovers/labels_1/pageviews_1/flags_0/percent_0/"></a> <br/><img class="thinyImage" src="https://r11.fodey.com/2559/3b7ec492606a4b1e97d0b6c8304c0814.1.gif"> <br/> <br/> <br/>
Login:
Password:

Forgot password Register
About:


Angelus censura
164 Level
666,492 Experience
81,462,342,976 Damage
51.84375 Economy skill
8194 Strength
Turkey
Location
Turkey
Citizenship
Day 1 Birthday
Enterprise
Military unit Hareket Ordusu
Political party İttihat ve Terakki
This citizen has been inactive for 544 days
Damage:
21,124 - 62,160
Critical hit:
42,248 - 124,320
Base critical hit chance
12.5 %
+8.37 %
+8.3 %
+8.45 %
Total critical hit chance
37.62 %
37.62 %
Base miss chance
12.5 %
-9.46 %
Overall miss chance
3.04 %
3.04 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+8.17 %
+8.11 %
+8.4 %
+8.409 %
Overall chance to avoid DMG
38.09 %
38.09 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
25.0 %
+0.0
  • x33
  • x7
  • x101
  • x81
  • x2182
  • x22
  • x276
Top achievements:
Total achievements: 167 of 298 See all achievements
Friends (129)
Shouts
30 Ağustos zafer bayramına yakışır bir geri dönüş yapacağımıza inanıyorum. 30 Ağustos ruhunu birlikte Eylül ayında yeniden yaşayacağımıza eminim.

30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun !

Akaju posted 1 year ago

sa ben döndüm
Akaju posted 1 year ago

Bi Ararat konyak olsa da içsek
Akaju posted 3 years ago

CW varken support kanalına gidilip orga ban bile attırılmamış, şimdi 14 kişiye atılmış 200 er wep totalde 3k wep. gold bazından baksan 200 250 gold anca eder. Kişi başı debt yazsan 20 gold debt yazamazsın. Ne ağlamışsınız. Rapor edilir, usülsüzlük varsa staff gerekli cezayı keser zaten. Boş chat döndürmeyin. Ayrıca savaşın kaderi falan da alınan weple değişmedi, karşıda vuran bile yoktu. Şovmenliğe gerek yok.
Akaju posted 3 years ago

https://prnt.sc/wopfpa
Akaju posted 3 years ago

Toprakları geri almayı denemek çözüm değildir, aksine daha fazla sorun yaratacaktır. İyi yönetmeye çalışmak, bir şeyler uğruna emek harcamak çözüm değilmiş. Bunu da şimdi anlıyorum. Amaçsız oynamak en güzeli sanırım.
Akaju posted 3 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Elysia | Xena | esim political game
PLAY ON