Esim - Yeni Türkiye'nin yol haritası
Login:
Password:

Forgot password Register

Article

samuelerto


Redactor

87


34
Yeni Türkiye'nin yol haritası (Political)
Posted 2 years ago by
samuelerto    
Report


Kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim,

Bugün ciddi bir makale ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki TR'yi iç savaşa götürmek isterken yanlışlıkla birleştirme yoluna girdim. Bu birleştirme süreci bazı önemli şeylerin yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu şeylerin yer aldığı 3 maddelik kılavuzu sizlerle paylaşıyorum.

eTR Birlikte Yaşama Kılavuzu

Madde 1. Geçmişte yaşanan her şey geçmişte kaldı.
eTR için oynayacakların yapmaları gereken ilk şey geçmiş ile ilgili hesaplaşmalara girmemektir. Sen benim anama sövdün sen benim babama sövdün muhabbeti yapılmamalıdır. Aradan geçen yıllardan sonra konuşarak bir şeyleri aşabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İki taraftan biri tamam haklısın deseydi zaten çoktan birleşmiş olurduk. O yüzden geçmişi sorgulamayın.

Madde 2. Karşındakine sövmek sana hiçbir şey kazandırmaz.
Daha birleşme sağlanamadan kurulan discordta son sürat birbirinize sövüyorsunuz. Önce yarı şaka yarı ciddi başlayan bu durum çok geçmeden bir probleme neden oluyor. Onu discordtan atmadın karşıdan vuruyorum bunu susturmadın gak guk muhabbetler dönmeye başlıyor. Bu tabii ki istemediğimiz bir şey.

Madde 3. Hiçbir askeri birlik bir diğer askeri birlikten daha üstün değildir
Discordta kuru sıkı askeri birlik sidiği yarıştırıp sizi böyle keseriz öyle haşlarız kavgasına girmemelisiniz. Kendinizi daha büyük görüyorsanız bunu TR için savaşarak gösterin :*

İşleyiş


Şimdi gelelim Yeni Türkiye'de işlerin işleyiş şekline.
Yeni Türkiye'nin discord sunucusu E-sim Alpha[TURKEY] sunucusudur.
Bu sunucuda bulunan sohbet kanallarına mesaj yazmak zorunda değilsiniz. Ben eski düşmanlarımla muhatap olmak istemiyorum. Sadece TR için savaşmak istiyorum diyorsanız koordinasyon odalarını takip edebilirsiniz.
Sohbet kanallarında hakarete uğradığınızı düşünüyorsanız. Biri yersiz şekilde 7 ceddinize sövmüşse başkanla veya bağlı olduğunuz birlik lideriyle irtibata geçerek sorunu iletin. Söven kişi birlik lideri tarafından uyarılacak Bu davranışın devam etmesi halinde ise uzaklaştırılacaktır.

Üstteki maddeden dolayı biri atılırsa ve birliği onunla beraber hareket etmeye karar verirse eski günlere döneriz. O yüzden sövmeyin tşkkrlr.

Başkanlık Sistemi


Başkanlık sistemi ile ilgili üzerine oturulup konuşulmuş bir sistemimiz yok. Şimdilik adaylardan en çok oyu alan kazanacak. İleride bir uzlaşı olması durumunda başkanlığın MU'dan MU'ya geçtiği bir sistem düşünülebilir.

Kabine

CP = kraltr1

Ak Sakallılar:
Pars, Akıncılar,Grey Wolves ve Weltschmerz Birliklerinden gelecek temsilciler

Temennimiz bugün ak sakallarda adı bulunmayan birliklerin de ileride kabineye ve ülkemize katılmasıdır.
Samu= samuelerto

MoD= Anymore

MoE= Aietes


Burdan bir defa daha . Arjantine, Hindistana, İsviçreye, Çekya'ya ve adını sayamadığım diğer Türk ellerine sesleniyorum.


Previous article:
Dünya'nın her yerindeki Türklere Çağrı (2 years ago)

Next article:
Serious Bug Report (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON